Overhandigen zelfsturingsplan wethouder Dhr. Peeters