Rectoraat "Koningin van de Vrede"

  • Het H. Vormsel en Eerste Communie worden om de twee jaren toegediend.
  • De kerkbijdrage is jaarlijks in de Goede Week. De enveloppen voor uw kerkbijdrage en uw vrijwillige bijdrage voor de vastenactie worden bezorgd en opgehaald door het kerkbestuur.
  • Een misintentie voor de zondag kost € 21,--. Intentie voor door de week: € 7,--.
  • Omstreeks maart is de jaarlijkse parochievergadering.
  • Indien u bij ziekte graag de H. Communie ontvangt of als ziekenbezoek gewenst is, gelieve u contact op te nemen met de Pastoor.

DIENSTEN

            Donderdag:   om 9.00 uur in de Mariakapel.

            Zondag:         om 09.30 uur in de kerk.

                                    Overdag is de Mariakapel gesloten.