Stichting Dorpsraad Vredepeel

DOELSTELLING

  • Behartiging van alle dorpsbelangen in de ruimste zin van het woord, zowel intern als extern.
  • Onderhouden van contacten met de gemeente en overige kerkdorpen.

VERGADERINGEN

De dorpsraad houdt maandelijks een openbare vergadering.

In maart is de jaarvergadering.

ACTIVITEITEN

  • Het regelen en begeleiden van diverse dorpsprojecte.
  • Het jureren van de carnavalsoptocht. Het (mede) organiseren van algemene dorpsactiviteiten.
  • De voorzitter en secretaris nemen deel aan de maandelijkse vergadering van het dorpsradenoverleg, waar zaken die de gezamenlijke dorpen aangaan worden besproken.
  • Namens de gemeenschap gevraagd en ongevraagd reageren op gemeentelijke plannen en nota’s.
  • Het vervullen van representatieve taken.

BESTUUR

Het bestuur is samengesteld uit:

  • Vertegenwoordigers van enkele verenigingen en stichtingen.
  • Personen die op de jaarvergadering rechtstreeks door en uit de inwoners van de Vredepeel worden gekozen.