Stichting Historie Vredepeel

DOELSTELLING

  • Het in eigendom, in bruikleen of op enigerlei wijze verwerven van historische of hedendaagse voorwerpen.
  • Het aanleggen en onderhouden van fotoverzamelingen, film- en diacollecties, met verantwoorde beschrijving, kaartsystemen en registers, literatuur en boeken.
  • Het bevorderen van de kennis en geschiedkundig, oudheidkundig, heemkundig, bodemkundig en volkenkundig onderzoek betreffende Vredepeel en omgeving.
  • Het organiseren van exposities alsmede het beschikbaar stellen van materiaal ten behoeve van onderwijs of andere instellingen.
  • Het bijeenbrengen van gegevens en documentatie betreffende Vredepeel en verder al datgene wat tot verwezenlijking van het doel dienstig kan zijn.
  • Kijk voor foto`s op www.rooynet.nl