Basisschool "De Zonnewijzer" in Westerbeek

Het goed onderhouden gebouw uit 1959 bestaat uit een centrale hal waarom 4 klaslokalen liggen. Deze hal wordt vanuit alle lokalen gebruikt als leer-werkruimte voor de leerlingen en ook voor de gezamenlijke vieringen. Mede hierdoor ontmoet een bezoeker een open sfeer op school.                            

Basisschool “De Zonnewijzer” behoort tot Stichting Primair Onderwijs Peelraam. Stichting Peelraam vormt het bevoegd gezag van 13 basisscholen met circa 2000 leerlingen en 200 personeelsleden. Alle scholen binnen de stichting werken zelfstandig, maar daar waar samenwerking effectie is, gebeurt dat ook. Peelraam staat voor blijvend goed onderwijs, management en goed gefaciliteerde teams op onze scholen, rekening houdend met:

  • Kwalitatief goed onderwijsaanbod anticiperend op nieuwste ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs.
  • Samengaan van onderwijs en opvang (2015); ontwikkeling Brede Scholen / IKC.
  • Ontwikkeling leerlingenaantallen; in de komende jaren. In Westerbeek redelijk gunstig, maar op lange termijn ook dalend.
  • Financiële noodzaak om te komen tot andere organisatievormen, bijvoorbeeld clusters met consequenties voor de rol van de directeur, leerkracht, IB-er, ICT-er etc.
  • Bezuinigingen door het ministerie.

Er is een beginnende samenwerking met peutelspeelzaal “ `t Tûrrefke”, van kinderopvangorganisatie Spring die in het gebouw is gehuisvest. Verdere uitbouw van deze samenwerking ligt in onze beleidsplannen. De speelzaal van “ `t Tûrrefke” is deels eigendom van de Zonnewijzer en wordt ook gezamenlijk gebruikt. “ `t Tûrrefke” wordt ook bezocht door kinderen uit buurdorp Vredepeel, waar de basisschool in 2011 is gesloten.

Een deel van deze ouders kiest er voor om hun kind op de Zonnewijzer aan te melden.

De tussen schoolse opvang (T.S.O.) op maandag, dinsdag en donderdag wordt in samenwerking met Spring georganiseerd.

Er wordt door ruim 40% van de leerlingen aan deelgenomen.

De Zonnewijzer is een vrij kleine school, wat tot voordeel heeft dat de lijnen erg kort zijn. De leerkrachten kennen alle kinderen en omgekeerd. Door de kleine groepen op onze school kan uw kind profiteren van de aandacht van de leerkracht, die het kind nodig heeft. Door middel van een duidelijk leerlingvolgsysteem en vaste afspraken t.a.v. rapportage naar elkaar toe zijn leerkrachten optimaal geïnformeerd over het welbevinden van onze leerlingen en kunnen daardoor goed aansluiten bij de ontwikkeling.

Meer informatie: www.dezonnewijzerwesterbeek.nl