Kreaclub "Uit de Knutseldoos"

DOELSTELLING

Basisschoolkinderen van groep 3 t/m 8 motiveren om creatief bezig te zijn.

ACTIVITEITEN

5 tot 6 keer per jaar wordt er een creatieve middag georganiseerd.

Kinderen kunnen uit twee knutselvoorbeelden kiezen om één knutselwerk te maken.

Op het einde van de middag mag ieder kind zijn of haar creatie mee naar huis nemen.

CONTRIBUTIE

Er is geen sprake van lidmaatschap. Per knutselactiviteit wordt €2,50 gevraagd voor onkosten/materialen.