Jeugdsoos Vredepeel

DOELSTELLING

 • De jeugdsoos is bestemd voor de jeugd vanaf de basisschool.
 • Het gezellig met elkaar omgaan door sport en spel en enkele "rustige" soosavonden.
 • Het seizoen loopt van september t/m mei.
 • De soosavonden zijn om de twee weken beurtelings op vrijdagavond (19.30–22.00 u) zondagavond (19.00–21.30 u.)

ACTIVITEIT

 • Zwemmen, bowlen, video-avond, speurtocht/dropping
 • Thema-avonden: Sinterklaas en kerst
 • Carnaval: jeugdprinsenbal, recepties, zittingsavond, optocht
 • Kienen (voor jong en oud)
 • Binnen- en buitenspelen
 • Uitwisseling met andere jeugdverenigingen
 • Uitstapje in de grote vakantie naar een pretpark.

OVERIGE

 • Iedere eerste zaterdag van de maand inzameling oud papier. (container bij het trapveld)

CONTRIBUTIE

Contributie per jaar: € 30,00