Doelstelling

Behartiging van alle dorpsbelangen in de ruimste zin van het woord, zowel intern als extern.

Onderhouden van contacten met de gemeente en overige kerkdorpen.

Vergaderingen

De dorpsraad houdt maandelijks een openbare vergadering en één maal per jaar een jaarvergadering.

Activiteiten

  • Het regelen en begeleiden van diverse dorpsprojecteen.
  • Het jureren van de carnavalsoptocht.
  • De voorzitter en secretaris nemen deel aan de maandelijkse vergadring van het dorpsradenoverleg, waar zakendie de gezamelijke ddorpen aangaan worden besproken.
  • Namens de gemeenschap gevraagd wen ongevraagd reageren op gemeentelijke plannen en nota's.
  • Het vervullen van representatieve taken.