OS KRENTJE

Os Krentje is een wekelijks blad door en voor de gemeenschap en verenigingen in Merselo en Vredepeel. Het verspreidingsgebied is de dorpen Merselo en Vredepeel.

Wilt U ook Os Krentje ontvangen?

De abonnementskosten zijn Euro 17,50 per jaar bij automatische incasso. Als u op een andere manier betaald dan geldt een toeslag van Euro 2,50 administratiekosten.

Het automatisch incassoformulier kunt u opvragen via adm.krentjemerselo@gmail.com.

Stuur het formulier retour of doe het in de brievenbus bij Marjolein Loonen, Grootdorp 72, Merselo. U kunt ook altijd bellen naar 06-12756747 of 0478-546679 voor meer informatie.

Abonnement Euro 17,- per jaar. Rabobank Merselo NL08 RABO 0133 2911 03.

Voor bezorgklachten kunt u ook contact opnemen met 06-12756747 of adm.krentjemerselo@gmail.com

Digitaal.

Voor oud bewoners van Merselo en Vredepeel is het ook mogelijk om digitaal Os Krentje te ontvangen. Een papieren abonnement is vanwege de hoge bezorgkosten niet mogelijk.De abonnementskosten zijn gelijk.

Via de website van de dorpsraad kunt u het archief van voorgaande nummers bekijken.

Kopij aanleveren.

Kopij inleveren of e-mailen tot uiterlijk maandag 22.00uur bij de redactie via krentjemerselo@gmail.com.

Advertenties.                                                                                                                                  Vele verenigingen en stichtingen in Merselo en Vredepeel betalen jaarlijks een vaste verenigingsbijdrage na rato. De verenigingen en stichting kunnen dat jaar kosteloos berichtgeving plaatsen. Verengingen en stichtingen die dit niet doen zijn de onderstaande tarieven gemaakt:

Klokje             verenigingen                                        n.v.t.

¼ pagina          verenigingen                                        Euro   5,55

½ pagina          verenigingen                                        Euro 11,05

¾ pagina          verenigingen                                        Euro 16,60

1 pagina           verenigingen                                        Euro 22,20

Voor de ondernemers in Merselo en Vredepeel gelden de volgende tarieven:

Klokje             ondernemers                                       Euro   4,60

¼ pagina          ondernemers                                       Euro   9,15

½ pagina          ondernemers                                       Euro 15,25

¾ pagina          ondernemers                                       Euro 22,85

1 pagina           ondernemers                                       Euro 30,50

Tot slot zijn er ook nog tarieven voor commerciële adverteerders:

Klokje             overige                                    Euro   6,10

¼ pagina          overige                                  Euro 12,20

½ pagina          overige                                  Euro 18,25

¾ pagina          overige                                  Euro 27,45

1 pagina           overige                                 Euro 36,55

Tarieven abonnees:

Abonnees mogen gratis adverteren onder de volgende voorwaarden:

  • Een geboorte, huwelijks- of overlijdensbericht.
  • Niet commercieel doelen en niet anoniem.

Opgave van een advertentie kan alleen onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.

Politieke getinte advertenties zijn alleen toegestaan binnen de fatsoensnormen en rondom gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor gelden de overige adverteerders kosten.