Doelstelling

Realisatie van een multifunctioneel gebouw voor een klein dorp, de “huiskamer van Vredepeel”. Het doel is om de 2 bestaande gebouwen (kerk en gemeenschapshuis) samen te voegen onder één dak. Het is een vernieuwend project, één gebouw voor kerk versus gemeenschapshuis.

Gemeenschappelijke accommodatie in Vredepeel, met een meerwaarde voor:

 • Inwoners van Vredepeel.
 • Organisaties en instellingen.
 • Verenigingen uit Vredepeel.
 • Verbetering van de kwaliteit van de gemeenschappelijke activiteiten.
 • Verbreding van aanbod van gemeenschappelijke activiteiten.
 • Haalbare exploitatie voor de gemeenschap.
 • Bestuur, beheer en exploitatie verantwoordelijkheid gemeenschap Vredepeel


Voordelen:

 1. Het nieuwe gebouw wordt optimaal benut.
 2. Het plan biedt een verbetering van de leefomgeving. (energie vriendelijk)
 3. Bovendien wordt er een echte dorpskern gerealiseerd met een opener karakter.
 4. De diverse verenigingen worden betrokken bij het realiseren van het gebouw.
 5. Middels zelfwerkzaamheid door de vele vrijwilligers in ons dorp zal het project verder gestalte gaan krijgen.
 6. De saamhorigheid groeit.

Het doel van “Vredepeel Nieuwe Balans” is faciliteiten te bieden aan verenigingen, maatschappelijke instellingen voor uitvoering van hun activiteiten en diensten op geestelijk, sociaal, cultureel en recreatief terrein in Vredepeel. Dat gebeurt door middel van het verschaffen van ruimte aan de verenigingen, initiatiefgroepen en instellingen voor de ontplooiing van activiteiten van maatschappelijke, religieuze, sociale en culturele aard ten behoeve van de gemeenschap Vredepeel. Het gemeenschapshuis en de kerk zijn van groot belang voor het voortbestaan van het verenigingsleven in het dorp en daarom ook van belang voor alle inwoners van het dorp zelf. Gezien geïsoleerde ligging en de afstand tot de buurdorpen zijn deze voorzieningen zeer belangrijk voor Vredepeel.

Vanaf het begin is er een breed draagvlak bij alle betrokkenen.

De werkgroep heeft als opdracht om zoveel mogelijk draagvlak te creëren bij:

 • Het bestuur van Kerkgebouw “Koningin van de Vrede”
 • Het bestuur van Gemeenschapshuis “De Kleine Loef”
 • Alle verenigingen in Vredepeel en met name de gebruikers van deze nieuwe gemeenschappelijke ruimte.
 • De dorpsraad is een belangrijke partner tussen de stuurgroepen en de Gemeente Venray.
 • Het projectplan moet voldoen aan de gestelde voorwaarden van de gemeente, zodat er ook draagvlak komt bij de commissie die op haar beurt B&W, gemeenteraad en de beleidsambtenaren van de gemeente Venray van advies voorziet. Het projectplan zal in 2014 moeten voldoen aan het “uitvoeringsprogramma Dorps- en Wijkontwikkelingsplannen 2012 – 2018”. De stuurgroep wil met dit projectplan zo snel mogelijk overgaan tot het realiseren van een gemeenschappelijke accommodatie in Vredepeel.