Visie

Visie

De visie beschrijft het beeld wat we met de accommodatie voor ogen hebben.

Het toekomstig beeld is dat de accommodatie ‘de huiskamer van Vredepeel’ wordt, de gelegenheid waar verenigingen en inwoners elkaar ontmoeten en hun activiteiten houden. 

De rode draad in de visie van de werkgroep wordt gekenmerkt door samenwerking, multifunctioneel gebruik, maatwerk, integrale aanpak, innovatie en tot slot soberheid en doelmatigheid.

De toekomstige exploitatie van beide voorzieningen, gemeenschapshuis en kerk, dient voor de kleine gemeenschap van Vredepeel realiseerbaar te zijn.

  • Gemeenschapsaccommodatie
  • Kerk en Parochie
  • Flexibel en multifunctioneel
  • Bevolkingsontwikkeling
  • Duurzaamheid
  • Accomodatieplan en dorpscentrum