Subsidies


Dorpsraad Vredepeel


Stichting gemeenschapshuis
"De Kleine Loef'


Rectoraat
"Koningin van de Vrede"